Pre klientov

Výhody pre našich klientov

Flexibilné riešenie dočasného nedostatku pracovných síl
Odbremenenie od množstva personálnej a mzdovej agendy
Žiadne starosti a výdavky spojené s ubytovaním
Remeselníci disponujú vlastným náradím a automobilmi
Zníženie nákladov súvisiacich s celkovou personálnou administratívou

Čo ponúkame

Sprostredkovanie živnostníkov- remeselníkov v oblasti elektrotechniky
Kvalifikovaných elektrikárov na základe vami definovaných požiadaviek
Požadované množstvo pracovnej sily pre dane projekty
Nástup kandidátov podľa vopred dohodnutého termínu
Profesionálnu spoluprácu
* Meno
* Priezvisko
* Názov firmy
* E-Mail
Telefón
* Správa