Pre klientov

Čo ponúkame

  • Sprostredkovanie živnostníkov- remeselníkov v oblasti elektrotechniky
  • Kvalifikovaných elektrikárov na základe vami definovaných požiadaviek
  • Požadované množstvo pracovnej sily pre dane projekty
  • Nástup kandidátov podľa vopred dohodnutého termínu
  • Profesionálnu spoluprácu

Výhody

  • Flexibilné riešenie dočasného nedostatku pracovných síl
  • Odbremenenie od množstva personálnej a mzdovej agendy
  • Žiadne starosti a výdavky spojené s ubytovaním
  • Remeselníci disponujú vlastným náradím a automobilmi
  • Zníženie nákladov súvisiacich s celkovou personálnou administratívou